Jag har fiber hem till min bostad, kan jag få TV? ⇩

Tyvärr är det inte garanterat då stora delar är fibernätet byggdes innan vi lanserade vår TV-platform.

Om fastigheten är förberedd för TV finns det en s.k. TV-nod där fibern kommer in i fastigheten. Denna TV-nod har en antennutgång på sig.

För att kontrollera om det är möjligt att uppgradera fiberanslutningen så att den klarar av TV, var vänlig kontakta vår kundtjänst.