Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Planerat:
Påbörjat: 2022-01-20 07:00
Klart senast: 2022-01-20 16:30
Uppdatering 2022-01-17 13:05
Till följd av ett planerat arbete hos vår elleverantör kan det förekomma avbrott på Internet-, TV- och telefoni-tjänster i Örbyhus under det planerade arbetet.

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Planerat:
Påbörjades: 2022-01-19 20:02
Avslutades: 2022-01-19 23:04
Uppdatering 2022-01-19 23:04
Felet har åtgärdats av tekniker. Samtliga tjänster skall nu vara åter i drift.
Uppdatering 2022-01-19 20:33
Just nu har vi ett pågående avbrott på våra tjänster i Stavby med omnejd. Felsökning pågår.