Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Planerat:
Påbörjades: 2023-03-31 15:32
Avslutades: Okänt
Uppdatering 2023-03-31 17:01
Felet avhjälpt och alla tjänster fungerar.
Uppdatering 2023-03-31 15:32
Vi har för närvarande fel i kabel tv nätet. Gäller delar av Graneberg samt hela Sågarbacken, Åsen & Ullevivägen. Felsökning pågår.
Planerat:
Påbörjades: 2023-03-30 06:00
Avslutades: 2023-03-30 09:00
Uppdatering 2023-03-29 17:36
Till följd av ett planerat underhållsarbete i syfte att ytterligare förbättra kvalitet och driftsäkerhet av våra tjänster kommer det förekomma några kortare avbrott på våra tjänster i Alsike.