Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Planerat:
Börjar tidigast:2021-10-27 07:00
Klart senast:2021-10-27 13:00
Uppdatering 2021-10-26 10:42
Den 27/10 kommer vi göra omkopplingar i vårt fibernät på Munksundet med syfte att förbättra driftsäkerheten. Arbetet innebär avbrott på TV- och internettjänster och påverkar bland annat gatorna: Astrakangatan, Apelgatan, Krikongatan, Polgatan, Klarbärsgatan och Åkerögatan men avbrott på andra håll kan även förekomma. Vi har som mål att hålla avbrottet så kort som möjligt.