Driftinformation - Lidén Data Gruppen


Pågående

Inga kända pågående driftavbrott

Planerade

Inga planerade driftavbrott

Avslutade

Avslutades:Okänt
Påbörjades:2019-12-14 16:00
Planerat:
Uppdatering 2019-12-14 16:35
Driftstörningen är nu åtgärdad. Om er internettjänst fortfarande inte fungerar vänligen prova att starta om er router.
Uppdatering 2019-12-14 16:21
Just nu har vi en driftstörning som påverkar vissa kunder i Knivsta. Tekniker felsöker.
Avslutades:2019-12-04 18:00
Påbörjades:2019-12-04 15:43
Planerat:
Uppdatering 2019-12-04 16:16
Strömmen är tillbaka sedan kl. 16 och samtliga tjänster ska vara igång igen. Om ni fortfarande upplever problem, vänligen kontakta vår kundtjänst.
Uppdatering 2019-12-04 15:56
På grund av ett Strömavbrott i Skärplinge och Fagerviken så har vi nu en driftstörning där med omnejd. Beräknad klartid 18:00.
Avslutades:2019-12-03 09:00
Påbörjades:2019-12-03 07:00
Planerat:
Uppdatering 2019-12-03 09:09
Under morgonen har vi haft problem med vår tilldelning av publika IP-adresser i Enköping. Störningen har påverkat kunder som använder utrustning från tillverkaren Cisco. Problemet ska vara åtgärdat nu, men i vissa fall kan det krävas att kunder startar om sin utrustning för att det ska komma igång ordentligt.
Avslutades:2019-11-29 06:45
Påbörjades:2019-11-29 01:15
Planerat:
Uppdatering 2019-11-29 06:51
Tekniker har bytt ut trasig utrustning och samtliga tjänster ska vara igång igen.
Uppdatering 2019-11-29 03:44
Vi har för tillfället en driftstörning som påverkar våra tjänster i Karlholmsbruk. Tekniker felsöker.
Avslutades:2019-11-28 21:05
Påbörjades:2019-11-28 18:30
Planerat:
Uppdatering 2019-11-28 21:20
Störningen är för tillfället avhjälpt och samtliga tjänster ska vara återställda, men ytterligare störningar kan ske under kvällen.
Uppdatering 2019-11-28 19:52
Uppdatering: Störningen påverkar även Tierp
Uppdatering 2019-11-28 19:08
Vi har för tillfället en störning som resulterar störningar på TV-bild, huvudsakligen i Knivsta med omnejd. Störningen kan även innebära lägre kapacitet på internettjänster.
Avslutades:Okänt
Påbörjades:2019-11-25 11:20
Planerat:
Uppdatering 2019-11-25 12:15
Driftstörningen är nu åtgärdad och all utrustning åter i drift. Vid fortsatta bekymmer vänligen kontakta kundtjänst.
Uppdatering 2019-11-25 11:37
Vi har för närvarande en pågående driftstörning som påverkar våra tjänster runt Grillby, Skolsta, Lidingby och Hacksta. Tekniker arbetar med att åtgärda problemet men det finns ännu ingen beräknad klartid.
Avslutades:2019-11-24 10:45
Påbörjades:2019-11-23 20:30
Planerat:
Uppdatering 2019-11-24 10:47
Samtliga tjänster har nu återställts.
Uppdatering 2019-11-24 09:21
Vi har för närvarande en driftstörning som påverkar vissa adresser i centrala Tierp, tekniker arbetar på problemet som beräknas bli åtgärdat under Söndagsförmiddagen.
Avslutades:2019-11-21 06:00
Påbörjades:2019-11-21 04:30
Planerat:
Uppdatering 2019-11-21 06:43
Vi har under morgonen haft en störning som påverkat Internettjänsten för vissa i Enköping Kommun. Problemet är åtgärdat sedan ca 06:00. Upplever ni fortfarande problem så ska det lösa sig genom att ni startar om er utrustning kopplad mot oss (er router).
Avslutades:2019-11-21 10:45
Påbörjades:2019-11-20 12:00
Planerat:
Uppdatering 2019-11-20 18:51
Jourtekniker har varit ute och gjort omkopplingar och tjänsterna ska åter igen vara igång. En permanent lagning av fiberkabeln kommer göras under morgondagen, 2019-11-21.
Uppdatering 2019-11-20 16:52
Problemet har tyvärr återkommit. Tekniker arbetar med felsökning. Ännu ingen beräknad klartid.
Uppdatering 2019-11-20 15:47
Samtliga problem ska vara lösta sedan kl 15:20. Vi kan behöva göra ytterligare ett avbrott i framtiden för att göra en permanent lagning av den skadade fiberkabeln.
Uppdatering 2019-11-20 13:13
Vi har just nu en driftstörning på Internet & TV-tjänster i Gånsta på Gulriskagatan med omnejd. Felsökning pågår.
Avslutades:Okänt
Påbörjades:2019-11-19 15:20
Planerat:
Uppdatering 2019-11-19 15:41
Vår stamfiber mot Häggeby & Skokloster med kringliggande områden har blivit skadad vid ett grävarbete, detta leder till intermittenta alternativt helstopp på våra tjänster beroende på område. Vi har fibertekniker på plats och hoppas på åtgärd mot kvällen.
Avslutades:2019-11-15 06:00
Påbörjades:2019-11-15 00:00
Planerat:
Uppdatering 2019-11-14 17:45
Under natten kommer ett arbete utföras på en fiberkabel norr om Enköping vilket kommer innebära driftavbrott till vissa av våra kunder i Heby och kringliggande orter.
Avslutades:2019-11-05 12:00
Påbörjades:2019-11-05 09:00
Planerat:
Uppdatering 2019-11-01 10:47
Till följd av ett planerat servicearbete i syfte att förbättra kvaliteten på våra tjänster kommer det att förekomma några kortare avbrott på TV-tjänster i Tierps kommun och Alunda med omnejd.
Avslutades:2019-11-05 04:30
Påbörjades:2019-11-05 00:30
Planerat:
Uppdatering 2019-10-23 16:30
En underleverantör kommer att utföra ett fiberarbete som innebär driftstopp på våra tjänster i Hudiksvalls stadsnät (Fiberstaden) med start 00:30 den 5 November. Servicefönstret är satt till 00:30 - 04:30.
Avslutades:2019-11-05 06:00
Påbörjades:2019-11-05 00:00
Planerat:
Uppdatering 2019-11-05 00:00
Under arbetet kan delar av vår mejlplattform vara onåbar.