Mitt internet fungerar inte, modemet står bara och blinkar. Vad kan jag göra? ⇩

Börja med att kontrollera så att kablarna är korrekt inkopplade. Om du inte har använt tjänsten tidigare, kontrollera att du har kopplat in utrustningen i rätt uttag. Det finns ett speciellt VDSL-uttag som ska användas, modemet ska med andra ord inte kopplas till vanliga telefoniuttaget som man gör med ADSL-modem.

Kvarstår problemen, testa byta telefonikabel om möjligt, annars kontakta vår kundtjänst.