Min uppkoppling är instabil, ADSL-lampan blinkar i tid och otid. Vad gör jag? ⇩

Detta betyder att modemet tappar kontakten med telestationen. Detta kan bero på väldigt många anledningar. Vi kan testa justera din uppkoppling härifrån och ibland räcker detta.

Kvarstår problemet är det bra att testa byta modem samt den s.k. splittern, själva telefonkontakten till modemet, då dessa är möjliga felkällor.

Modem kan du köpa på öppet köp från oss i upp till 30 dagar om du besöker vårt kontor i Enköping.