Min digital-TV hackar och hoppar, vad är fel? ⇩

Detta tyder på att något är fel på signalen. Börja med att testa byta antennkabel eller testa i ett annat TV-uttag. Kvarstår problemen, testa om möjligt att koppla en antennkabel direkt mot TV-noden, detta för att utesluta TV-uttagen och ev. kopplingar i fastigheten.

Kvarstår problemen, kontakta vår kundtjänst.