Jag får dålig hastighet när jag gör mätningar, vad kan jag göra? ⇩

Börja med att mäta med en kabel mot er router, detta då vi ej kan garantera några hastigheter trådlöst. Detta beror på att det finns så många yttre omständigheter som kan påverka hastigheten trådlöst, t.ex. vilken hårdvara man har, om det finns andra trådlösa nätverk i närheten, placeringen av routern m.m.

Är hastigheten fortfarande dålig, kontakta då vår kundtjänst. Vi kommer då uppmana dig att direktkoppla en dator till modemet/extendern och därefter be dig göra ytterligare en mätning. Är hastigheten bra nu så är routern troligtvis felkällan och då kan ett byte av den hjälpa.

Är hastigheten fortfarande dålig däremot kommer en tekniker behöva kontrollera detta djupare.