Hur gör jag för att vidarekoppla samtal? ⇩

Lyft luren och ange följande:

Ovillkorlig/Direkt:
Aktivera: *21*[nummer att vidarekoppla till]#
Avaktivera: #21#

Vid inget svar:
Aktivera: *22*[nummer att vidarekoppla till]#
Aktivera: *22**[nummer att vidarekoppla till]*[timeout]#
Avaktivera: #22#

Upptaget:
Aktivera: *23*[nummer att vidarekoppla till]#
Avaktivera: #23#

Ersätt [nummer att vidarekoppla till] med det fulla numret, inklusive riktnummer, som samtalen ska vidarekopplas till.
Ersätt [timeout] med hur många sekunder telefonen ska ringa innan vidarekopplingen sker.