vdsl

Jag får dålig hastighet när jag gör mätningar, vad kan jag göra? ⇩

Börja med att mäta med en kabel mot er router, detta då vi ej kan garantera några hastigheter trådlöst. Detta beror på att det finns så många yttre omständigheter som kan påverka hastigheten trådlöst, t.ex. vilken hårdvara man har, om det finns andra trådlösa nätverk i närheten, placeringen av routern m.m.

Är hastigheten fortfarande dålig, kontakta då vår kundtjänst. Vi kommer då uppmana dig att direktkoppla en dator till modemet/extendern och därefter be dig göra ytterligare en mätning. Är hastigheten bra nu så är routern troligtvis felkällan och då kan ett byte av den hjälpa.

Är hastigheten fortfarande dålig däremot kommer en tekniker behöva kontrollera detta djupare.

Jag får dålig hastighet när jag gör mätningar, vad kan jag göra? ⇩ Läs mer »

Mitt internet fungerar inte, modemet står bara och blinkar. Vad kan jag göra? ⇩

Börja med att kontrollera så att kablarna är korrekt inkopplade. Om du inte har använt tjänsten tidigare, kontrollera att du har kopplat in utrustningen i rätt uttag. Det finns ett speciellt VDSL-uttag som ska användas, modemet ska med andra ord inte kopplas till vanliga telefoniuttaget som man gör med ADSL-modem.

Kvarstår problemen, testa byta telefonikabel om möjligt, annars kontakta vår kundtjänst.

Mitt internet fungerar inte, modemet står bara och blinkar. Vad kan jag göra? ⇩ Läs mer »