Driftinformation

Planerat avbrott Korsängen 2018-06-21

Under torsdagen den 21/6 kommer ett elarbete att utföras vid en av våra noder på Korsängen. Vi kommer att försöka hålla så mycket som möjligt igång under avbrottet med reservkraft, men vissa avbrott kan förekomma ändå. Detta påverkar endast internet och inte TV.

Vid frågor kontakta kundtjänst på 0171-420001.

Driftstörning ADSL i Österunda 2018-05-18. Åtgärdat 2018-05-29.

Flertalet kunder i Österunda påverkas för närvarande av en avgrävd telefonledning.
Detta är felanmält till ledningsägare som lämnat en preliminär klartid till 2018-05-22.

/Kundtjänsten

2018-05-23, Uppdatering och nytt beräknat
klardatum ifrån Skanova är 2018-06-19.

/Kundtjänsten

Driftstörning Enköping 2018-05-17

Södra delar av Enköping är drabbade av en driftstörning.
Avbrottet beror på en avgrävning i centrala Enköping som matar till de södra delarna.
Vi har ingen status på storleken av skadan och när det kan tänkas vara åtgärdat.

2018-05-17 22:00 Skadan är reparerad. Kortare störningar kan förekomma under Fredagen p.g.a omkopplingar av provisoriska lösningar.

Driftstörning Bålsta med omnejd. Åtgärdat 2018-05-16.

För närvarande har vi en driftstörning på TV och internet pga en större driftsörning i bålsta, detta påverkar även hela TV signalen i samtliga nät. Tekniker felsöker.

/Kundtjänsten

Uppdatering kl. 11:25: Tekniker har funnit att en stamfiber har blivit avgrävd mellan Enköping och Bålsta. Lagningsarbete påbörjas så snart som möjligt.

Uppdatering kl 13: Sedan en tid tillbaka är en provisorisk lösning är gjord för TV-signalen, så TV ska vara igång fullt ut i alla Nät igen.

Uppdatering 2018-05-16 kl 20.30: Problemet med internetåtkomst kvarstår för våra kunder i Hjälsta-området.
Övriga kunder på samtliga orter kan på grund av den avgrävda stamfibern uppleva kapacitetsproblem i form av en låg hastighet.
Preliminär klartid är i nuläget under morgondagen, 2018-05-17.

Felet åtgärdades under kvällen 2018-05-16.

/Kundtjänsten

Problem att nå vissa adresser och driftstörning telefoni

Det har sedan 2018-05-06 16:40 varit problem med trafik som går via en av våra leverantörer. Vi har 2018-05-07 07:45 dirigerat om trafiken tills dess att vår leverantör har åtgärdat felet.

Felet gjorde att vissa adresser på internet inte kunde nås, och att vissa telefoniabonnemang inte har fungerat korrekt.

Delsbo ADSL-kunder 2018-05-06

Fiberstaden meddelade oss:

Vi har för närvarande en driftstörning i Delsbo som påverkar tjänstelevernas på ADSL.
Orsak till avbrottet är brand i fastigheten där vi har vår nod.
Har ingen uppfattning om omfattning eller felavhjälpnings tid.

Driftstörning Eningbölevägen | 20180423 | ÅTGÄRDAT

För tillfället ligger vår utrustning nere på Eningbölevägen i Örsundsbro.
Tekniker kommer åka ut under förmiddagen och försöka åtgärda problemet.

Driftstörning centrala Enköping 2018-04-17 | ÅTGÄRDAD

För tillfället har vi en driftstörning som påverkar alla våra kunder i centrala enköping.
Beräknas vara åtgärdat under dagen.

Driftstörning 2018-03-13 Ransta/ Kila

För närvarande har vi en driftstörning som påverkar våra kunder söder
om Sala i områden kring Ransta /Kila.

Felsökning av tekniker pågår.

Uppdatering kl 13:40, Felsökning pågår fortfarande söder om Sala.

Uppdatering kl 14:30 2018-03-14. Svetsarbete pågår och förväntas bli åtgärdat sent på eftermiddagen 2018-03-14.

/Kundtjänst

Driftstörning 2018-03-13 Tierp – Alunda/Skoby

För tillfället har vi tappat länken till Tierp.
Orter som berörs: Söderfors, Karlholmsbruk, Tobo, Mehedeby, Alunda, SKärplinge,
Fagerviken och Hållnäs.

Uppdatering kl 13:40, det mesta ska vara igång igen i Tierpsområdet,
dock är Söderfors och Mehedeby fortfarande utan länk och tekniker
fortsätter felsökning i de områderna.

Uppdatering kl 16:30, Söderfors och Mehedeby ska vara igång igen och tjänsterna ska vara aktiva och fungerade igen.

På grund av driftstörningen som är i Tierps-området påverkas
även våra kunder som bor i Alunda/Skoby.
Tekniker felsöker.

Uppdatering kl 13:40, Nätet ska nu vara igång igen och tjänsterna
ska vara aktiva igen.

/Kundtjänst