Stormen ALFRIDA 2019-01-02

På grund av stormen Alfrida som har inkommit över landet kommer vi under dagen ha stora störningar i vårt nät.
Detta p.g.a strömavbrott i flera området.

/Kundtjänsten

Uppdatering:
Allt är igång efter väderstörningen som var.

/Kundtjänst